Consultancy

Er wordt te vaak gekozen voor een techniek of zelfs een fabricaat zonder het drieluik ‘vraagstelling’, ‘organisatie’ en ‘visie’ helder te hebben. Dit heeft als gevolg dat er binnen de afschrijftermijn opnieuw geïnvesteerd dient te worden, of – zo mogelijk nog erger – de organisatie zal de tijd uit moeten zingen met een systeem welke niet bij ze past. Nedkom kent de markt en haar vele aanbieders, deze kennis stellen we graag beschikbaar om organisaties op alle niveaus te ondersteunen in hun keuzes betreft kritische communicatiesystemen waarbij we onze productonafhankelijkheid onderstrepen.

De uiteindelijke implementatie kan onder verantwoording van Nedkom geschieden of wij kunnen directie voerend zijn. Zodra de oplossing is geïmplementeerd komt het belangrijkste, de organisatie. Zonder draagvlak is de technische oplossing kansloos! Nedkom gaat voor succes en kan een garantie afgeven van goede werking. Instructieavonden, meedraaien met de werkvloer, maatwerk instructiekaartjes etc.

Voorbeeld van een instructiekaart

Dit is een voorbeeld van een instructiekaart.

Consultancy

Er wordt te vaak gekozen voor een techniek of zelfs een fabricaat zonder het drieluik ‘vraagstelling’, ‘organisatie’ en ‘visie’ helder te hebben. Dit heeft als gevolg dat er binnen de afschrijftermijn opnieuw geïnvesteerd dient te worden, of – zo mogelijk nog erger – de organisatie zal de tijd uit moeten zingen met een systeem welke niet bij ze past. Nedkom kent de markt en haar vele aanbieders, deze kennis stellen we graag beschikbaar om organisaties op alle niveaus te ondersteunen in hun keuzes betreft kritische communicatiesystemen waarbij we onze productonafhankelijkheid onderstrepen.

De uiteindelijke implementatie kan onder verantwoording van Nedkom geschieden of wij kunnen directie voerend zijn. Zodra de oplossing is geïmplementeerd komt het belangrijkste, de organisatie. Zonder draagvlak is de technische oplossing kansloos! Nedkom gaat voor succes en kan een garantie afgeven van goede werking. Instructieavonden, meedraaien met de werkvloer, maatwerk instructiekaartjes etc.

Voorbeeld van een instructiekaart

Dit is een voorbeeld van een instructiekaart.